SZKOLENIE KOMPUTEROWE

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE  SZKOLENIE KOMPUTEROWE zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji komputerowych lub językowych w ramach projektu„Czas na nowe KOMPETENCJE!” nr  RPSL.11.04.01-24-0053/18,współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Do wyboru bezpłatne szkolenie popołudniowe na wszystkich poziomach zaawansowania […]

Read more →