KONTAKT

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14

im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

ul. Gdańska 10, 41-800 Zabrze

tel / fax 32/271-61-80

tel. kom. 512-003-228

Godziny pracy sekretariatu: 

W czasie wakacji letnich sekretariat przyjmuje interesantów

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30.

Godziny pracy sekretariatu: 

Poniedziałek   7.00 – 15.30

Wtorek            7.00 – 15.30

Środa               7.00 – 15.30

Czwartek         7.00 – 15.30

Piątek              7.00 – 15.30

Przyjmowanie stron:

wnioski i skargi – dyrektor lub wicedyrektor szkoły

Wtorek           15.00 – 16.00

Środa              8.00 – 9.00

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ ePUAP

/ szkola_sp14_Z/ESP

ADRESY SKRZYNEK E-MAIL:

SEKRETARIAT – sekretariat@sp14.zabrze.pl

DYREKTOR – dyrektor@sp14.zabrze.pl

WICEDYREKTORZY – wicedyrektor@sp14.zabrze.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY – ksiegowosc@sp14.zabrze.pl

ADMINISTRACJA kier.gosp@sp14.zabrze.pl

BIBLIOTEKA – biblioteka@sp14.zabrze.pl

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

RACHUNEK PODSTAWOWY

ING Bank Śląski

42 1050 1230 1000 0023 5388 5235

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

ING Bank Śląski

25 1050 1230 1000 0023 5388 5250

KONTO RADY RODZICÓW

PKO Bank Polski

12 1020 2401 0000 0502 0039 7315