STREFA RODZICA

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN_swietlicy_szkolnej

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ w roku szkolnym 2023/2024

DEKLARACJA W SPRAWIE KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W SP 14                        

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 w Zabrzu     w roku szkolnym 2023/2024

Rekrutacja uczniów do I klasy zamieszkałych poza obwodem szkoły

w roku szkolnym 2024/2025

Zarzadzenie_Nr_1114_WO_2023

wniosek_do_kl_I_spoza rejonu

Rekrutacja uczniów do I klasy w roku szkolnym

2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu informuje, że rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klasy I na rok szkolny 2024/2025.

Wszystkich rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły prosimy o kontakt z sekretariatem pod numerem telefonu 512-003-228.

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ  
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

ROK SZKOLNY 2024/2025

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ – ROK SZKOLNY  2024/2025

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

SPOTKANIA Z RODZICAMI – ROK SZKOLNY 2023/2024

Godziny lekcyjne i przerwy