STREFA RODZICA

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ w roku szkolnym 2023/2024

DEKLARACJA W SPRAWIE KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W SP 14                        

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 w Zabrzu     w roku szkolnym 2023/2024

Rekrutacja do I klasy dzieci spoza rejonu

w roku szkolnym 2023/2024

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA REJONU DO KLASY PIERWSZEJ  
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

KOMUNIKAT – ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE – NA ROK SZKOLNY 2023/2024

REKRUTACJA DO KLASY I DZIECI Z REJONU

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

SPOTKANIA Z RODZICAMI – ROK SZKOLNY 2022/2023

Godziny lekcyjne i przerwy