STREFA RODZICA

DEKLARACJA W SPRAWIE KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W SP 14                        

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

obowiazek_informacyjny

Wyprawka ucznia klas I-III na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do I klasy dzieci spoza rejonu

TERMINY REKRUTACJI – ROK SZKOLNY 2022/2023 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA REJONU DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

REKRUTACJA DO KLASY I DZIECI Z REJONU

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ w roku szkolnym 2022/2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

SPOTKANIA Z RODZICAMI – ROK SZKOLNY 2022/2023

Godziny lekcyjne i przerwy

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2021/2022