DORADZTWO ZAWODOWE

Witaj na stronie doradztwa zawodowego.
Informacje na stronę opracowuje: Andrzej Kasperek –
nauczyciel doradztwa zawodowego.

Ogólnopolski Tydzień Kariery, to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspomagania drogi każdego człowieka do edukacji, zawodu, pracy
i kariery.

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2022, odbył się pod hasłem „Złap za stery swojej kariery” w dniach od 17 do 23 października 2022r.

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2022 odbywa się pod Honorowym Patronatem  Ministerstwa Edukacji
i Nauki, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Komunikacja Marketingowa.

Patronat Honorowy nad XIV Edycją Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zabrzu objęła Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka-Szulik.

Koordynatorami działań w ramach OTK są: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu. Partnerami zaś: Wydział Oświaty UM w Zabrzu, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Zabrzu, Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu, Przedszkole Nr 12 w Zabrzu, Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu.

Program OTK 2022 w Zabrzu:

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSÓW

W ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2022 w Zabrzu, zostały przeprowadzone konkursy zawodoznawcze. W załączeniu wyniki konkursów: 

INFORMATOR DLA UCZNIÓW I RODZICÓW