„Drzewo najlepszym przyjacielem człowieka”

Zapraszamy uczniów klas I – VIII do wzięcia udziału w szkolnym konkursie fotograficznym „Drzewo najlepszym przyjacielem człowieka” Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno oraz znaczenie drzew w życiu każdego człowieka oraz popularyzację fotografii o tematyce biologicznej. uczestnikiem konkursu może […]

Read more →

ROK POLSKIEJ GEOGRAFII – U NAS JEST PIĘKNIE

Nauczyciel geografii Pan Krzysztof Kawka przypomina o: ogólnopolskim konkursie fotograficznym organizowanym z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Roku Polskiej Geografii 2018. Więcej informacji na tymczasowym blogu z przyrody pod adresem: https://sp14.zabrze.pl/2016/10/09/blog-z-przyrody/ Konkurs fotograficzny „U nas jest pięknie” – Każdy […]

Read more →

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm […]

Read more →