X Miejski Konkurs Plastyczny „My, nasze zwierzęta i święta”

X MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY

My, nasze zwierzęta i święta

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Partnerzy:

Przychodnia WeterynaryjnaReksiow Zabrzu, ul. Szczęść Boże 23

– Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu, ul. 3-go Maja 12

Główny cel konkursu:

Uświadomienie dzieciom i młodzieży znaczenia więzi człowieka ze zwierzętami domowymi

Termin nadesłania prac: do 30 listopada 2018 roku, na adres: Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu, ul. Gdańska 10.

  • Wszystkie nadesłane prace pozostaną do dyspozycji organizatorów, a jury zastrzega sobie prawo ich rozpowszechniania, ujawniając imię i nazwisko autora, adres szkoły. Jurorzy, oceniając prace podzielą je na cztery kategorie wiekowe:

szkoły podstawowe : uczniowie klas I-III,

szkoły podstawowe: uczniowie klas IV-VI,

szkoły podstawowe kl. VIIVIII,

szkoły specjalne oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniowie z orzeczeniami z klas integracyjnych).

  • Decyzja jury nie podlega negocjacjom. Prace konkursowe będą oceniane przez profesjonalne jury.
  • Protokół z wynikami konkursu zostanie przesłany do szkół biorących udział w konkursie do 7 grudnia 2018r.

Warunki konkursu:

uczeń wykonuje pracę samodzielnie,

prace plastyczne wykonane w dowolnej formie oraz technice

z wyłączeniem form przestrzennych i materiałów sypkich,

praca powinna być opatrzona metryczkę oraz posiadać

dołączoną zgodę (załączniki).

  • Prace konkursowe przechodzą na własność Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu. Organizator konkursu wykona wewnętrzną (szkolną) wystawę z nadesłanych prac konkursowych, na co rodzic uczestnika konkursu wyraża zgodę.
  • Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają: Anna Janik, Jarosława Kapcia, Zuzanna Słonina.
    Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, ul. Gdańska 10, tel. 032 271 61 80
  • Nagrody dla laureatów będzie można odbierać w sekretariacie SP14 w Zabrzu po 3 stycznia 2019 roku.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów w pracy!

ZAŁĄCZNIK