Procedury bezpieczeństwa

Szanowni Państwo!

W trosce o bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie naszej szkoły w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym zajęć pozalekcyjnych, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w okresie trwania pandemii COVID. Prosimy również o ich przestrzeganie.