Świetlica wita w nowym roku szkolnym 2021/2022

W świetlicy szkolnej, jak w każdym roku, w odbywają się różnego rodzaju zajęcia: plastyczne, muzyczne, literackie (czytanie opowiadań, nauka i recytowanie wierszyków), ruchowo-sportowe, integrujące grupę, profilaktyczno-zdrowotne, wychowawcze, umysłowe (odrabianie zadań domowych, rebusy, łamigłówki).

Dodatkowo w bieżącym roku szkolnym realizowane będą następujące projekty edukacyjne:
– Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne Prace Plastyczne”,
– Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zakamarek – ekotriki na kąciki”,

innowacje pedagogiczne:
– „Jestem spokojny, uważny, rozważny”,
– „Magiczna moc bajek”,

oraz program:
– „Z bajką w świat wartości”.