Przygotowania do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zamki i pałace w Polsce”

Dzieci w świetlicy szkolnej, bardzo chętnie wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Zamki i pałace w Polsce”.
Organizatorem konkursu był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie, natomiast honorowy patronat
nad konkursem objął Śląski Kurator Oświaty i Starosta Będziński.
Celem konkursu była promocja utalentowanych dzieci, rozbudzanie twórczej aktywności, rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz wymiana doświadczeń estetycznych i metodycznych.