Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pejzaże” w świetlicy szkolnej

Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej, podczas przerw w realizacji nauczania zdalnego na terenie szkoły, wzięły udział w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pejzaże” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach.
Celem konkursu było rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, rozbudzanie twórczej inwencji oraz kreatywności dzieci i młodzieży, a także kształtowanie wrażliwości w poszukiwaniu piękna w otaczającym świecie.