LOKALNIE, RAZEM I SKUTECZNIE

LOKALNIE, RAZEM I SKUTECZNIE – tak działają organizacje pozarządowe, firmy, samorządy i inne podmioty połączone misją programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”. 
26 kwietnia w czasie wydarzenia online odbędzie się premiera publikacji poświęconej metodzie aktywizacji lokalnych środowisk na rzecz dobra wspólnego, dzięki której program pomógł stworzyć trwałe i piękne partnerstwa oraz omówienie wyników badań zespołu Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczących skuteczności metody.  
Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są wszyscy, którzy chcą dokładniej poznać metodę, a także osoby naukowo lub praktycznie zajmujące się aktywizacją społeczną, poszukujące sposobów wzmacniania lokalnego kapitału społecznego. 

TRANSMISJA ONLINE: https://lnkd.in/dYvkWdJ |
SZCZEGÓŁY: https://lnkd.in/dqhBk2g
Zależy nam, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z okazji poznania tej metody i przekonania się, że warto tworzyć lokalne partnerstwa na rzecz dobra wspólnego.
Serdecznie Państwa zapraszamy na to spotkanie. 

SZCZEGÓŁY W PLIKU ZAMIESZCZONYM PONIŻEJ