„WIELKANOCNA OZDOBA DLA POLSKICH ŻOŁNIERZY W KOSOWIE” – PODZIĘKOWANIE