Informuję, że konkurs słuchania w języku angielskim odbędzie się w czwartek, 12 grudnia, na trzeciej lekcji, w sali 302. Konkurs trwa 45minut. Ogłoszenie wyników konkurs nastąpi do dnia 28 lutego.

Uczestnikom życzymy jak najlepszych wyników i dziękujemy za reprezentowanie szkoły w ogólnopolskim konkursie:)