Eco Ja, Eco Ty – konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów klas VII i VIII

Zapisy uczniów do konkursu do 1 lutego 2019 roku (piątek) do godziny 14.35 u nauczyciela geografii.
Zakres treści: 
– czym jest recykling
– ilość wytwarzanych śmieci w naszym kraju
– segregacja śmieci – na czym polega
– czas rozkładu tworzyw sztucznych,
– jak korzystać z wody w gospodarstwie domowym,
– korzyści wynikające z segregacji śmieci,
– odpady a środowisko
– „dzikie” wysypisko
– co można odzyskać z telefonu komórkowego?
– energia odnawialna – rodzaje

Etap I: test wiedzy, odbywa się w szkole, warunkiem przejścia do etapu finałowego jest zdobycie 65% wymaganych punktów. Termin I etapu: 5 marca 2019 rok (wtorek)

Etap II – finałowy: w II etapie zadaniem uczniów będzie wykonanie przedmiotu codziennego użytku, do wykonania którego należy wykorzystać surowce wtórne. Rodzaje surowców i technika wykonania jest dowolna. Praca nie może być nigdzie wcześniej publikowana. na przygotowanie pracy uczniowie będą mieli czas do 20 marca 2019 r.. Termin II etapu: 20 marca 2019 roku w SP nr 20 w Zabrzu. 

Ważne: przystępując do konkursu uczeń ma obowiązek wręczenia nauczycielowi geografii zgody rodzica/ opiekuna na udział w konkursie. Zgody można odebrać od nauczyciela lub otrzymać je droga mailową.