Bezpiecznych ferii zimowych!

ferie_2019 Jednocześnie chcemy Wam przypomnieć kilka prostych zasad, które sprzyjają bezpieczeństwu:

‼️ bądźcie widoczni na drodze i w jej pobliżu – noście drobne elementy odblaskowe na Waszych kurtkach, plecakach, paski odblaskowe wszyte w odzież;

‼️ pamiętajcie o telefonach alarmowych – europejski numer alarmowy: 112;

‼️ myślcie i przewidujcie konsekwencje swoich zachowań na stokach narciarskich, na wyciągach, w kolejkach do nich, na lodowiskach oraz w innych miejscach zabaw i odpoczynku;

‼️ przestrzegajcie poleceń osób obsługujących obiekty sportowe i zwracajcie uwagę na znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem;

‼️ nie wchodźcie na zamarznięte zbiorniki wodne, nigdy nie mamy pewności jakiej grubości jest lód;

‼️ na sankach zjeżdżajcie z górek w bezpiecznych, dozwolonych miejscach z dala od ulicy, zbiorników wodnych, rzek;

‼️ używajcie kasków chroniących głowę – na nartach, łyżwach.

Udanych ferii zimowych!