PRZYRODNICZY ZWIAD

W sobotę, trzynastego maja w parku im. Poległych Bohaterów odbyły się przyrodnicze zajęcia terenowe, w których uczestniczyli uczniowie klas IV – VI. W oparciu o karty pracy dzieci wykonywały szereg praktycznych zadań – posługując się kompasami wyznaczały kierunki świata, rozpoznawały rośliny i zwierzęta żyjące w parku, wsłuchiwały się w otaczające dźwięki – naturalne, a także cywilizacyjne, oceniały czystość parkowych ścieżek, mierzyły pierśnicę okazałych platanów oraz badały parametry fizyko-chemiczne wody pobranej z Bytomki. Napisały również wiersze o dobroczynnym wpływie miejskich parków na samopoczucie ludzi oraz wykonały wiele zdjęć ukazujących piękno tego miejsca.