Marzec w „Szkole eksperymentu”

Na początku marca odbyło się kolejne spotkanie uczestników „Szkoły eksperymentu”. Rozpoczęło się ono efektownym pokazem spalania magnezu oraz doświadczeniem „Lampa lawa”. Następnie uczniowie przystąpili do samodzielnego wykonywania zadań. Pierwsze z nich pod nazwą „Malowanie na mleku” związane było z wykorzystaniem napięcia powierzchniowego – dzięki temu zjawisku na szalkach z mlekiem powstawały wielobarwne obrazy. Efekt kolejnego doświadczenia polegającego na wytworzeniu dwutlenku węgla , który „pompował” baloniki wywołał falę ekscytacji i zachwytu. Gaz powstał w wyniku reakcji octu i sody oczyszczonej. Przebieg zajęć ilustrują poniższe zdjęcia.