Rekrutacja do klasy I dzieci z rejonu – ROK SZKOLNY 2023/2024

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

ZARZĄDZENIE NR 53/WO/2023 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szk. 2023/2024 do klasy pierwszej.

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

Rekrutacja dzieci z obwodu już trwa.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ w roku szkolnym 2022/2023