Wyniki konkursu „Zwierzę nie jest rzeczą”.

Dnia 20 maja 2022 r. nastąpiło podsumowanie konkursu dla uczniów klas IV – VIII „Zwierzę nie jest rzeczą”.

Celem konkursu było wykonanie plakatu promującego Dzień Praw Zwierząt. Prace
miały być wykonane dowolną techniką: rysunek, malarstwo, collage, techniki mieszane.
Konkurs uwrażliwiał na krzywdę zwierząt, rozwijał empatię, kreował aktywną
postawę ukierunkowaną na niesienie pomocy potrzebującym.

Komisja konkursowa w składzie:
p. Małgorzata Dziemidok – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne,
koordynator akcji w szkole
p. Katarzyna Tenerowicz- nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, główny
koordynator akcji w szkole przyznała dwa pierwsze miejsca.
Laureatkami zostały:

I miejsce – Dominika Placha klasa VIII b

I miejsce – Oriana Kowalczyk klasa VIII b

Serdecznie gratulujemy!