Laboratoria przyszłości

Szkoła nasza przystąpiła do projektu „Laboratoria Przyszłości” pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, pobudzający do kreatywności, poszukiwaniu nowych rozwiązań oraz stosowaniu nowoczesnej technologii. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt z zakresu robotyki, techniki, technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przez pięć lat będzie realizowany program na lekcjach oraz na zajęciach dodatkowych.