„Nitką malowane” – Kreatywne prace plastyczne w lutym

Podczas realizacji kolejnego etapu Międzynarodowego Projektu Artystycznego „Kreatywne prace plastyczne”,
w lutym dzieci poznały nową technikę malarską – malowanie nitką. Dzięki kreatywności podopiecznych świetlicy szkolnej, powstała gazetka ścienna o charakterze sztuki nowoczesnej.