„Wspieranie przez przytulanie”

Nasza świetlica wzięła udział w II edycji akcji „Wspieranie przez przytulanie”, zorganizowanej
przez Klub 18 bpd „Dom Żołnierza” i Kubiszówkę”.
W tym roku nasi uczniowie wykonali ogromną ilość upominków w formie serduszek z okazji
„Dnia Doceniania” dla podopiecznych domów opieki, hospicjów i oddziałów onkologicznych.