„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

Zbliża się 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Nasza szkoła bierze udział w projekcie „GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”.
Jego celem jest pogłębienie wiedzy o ważnych wydarzeniach naszej historii i przygotowanie uczniów do świadomego przeżywania i uczestnictwa w obchodach rocznicy.Uczniowie klas siódmych w ramach kółka historycznego przygotowali na terenie szkoły kącik patriotyczno-historyczny poświęcony 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI
realizowany w ramach projektu
Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!


W dniach od  7 do 12 października 2021 r. uczniowie klas siódmych i ósmych obejrzeli elektroniczną wersję wystawy przygotowanej przez IPN  

„STAN WOJENNY 1981-83”.

Od 18 do 28 października, w ramach zajęć z wychowawcą, uczniowie klas starszych obejrzeli film „ Nie zabierajcie Mamy”. To dokument, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego. Umieszczono w nim wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.
Projekcję filmu poprzedziły lekcje historii, języka polskiego poświęcone 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, które przybliżyły uczniom tragiczne wydarzenia sprzed 40 lat.

      Jednym z zadań projektu było przeprowadzenie w klasach starszych zajęć poświęconych 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Na lekcjach historii w klasach siódmych oraz historii lub języka polskiego w klasach ósmych uczniowie analizowali teksty źródłowe i opracowywali zadania przygotowane przez IPN. Wykorzystywali wiedzę zdobytą w czasie oglądania wystawy IPN poświęconej omawianym wydarzeniom oraz własne materiały - wspomnienia i refleksje swoich bliskich dotyczące czasów stanu wojennego.