WZNOWIENIE ZAJĘĆ W NASZEJ SZKOLE

SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE

Od poniedziałku 8 czerwca 2020 szkoła wznawia działalność opiekuńczą dla klas I – III, konsultacje dla klas IV – VIII oraz rewalidację dla uczniów uczęszczających na te zajęcia. Jednocześnie informujemy, że zajęcia dydaktyczne będą nadal organizowane w systemie zdalnego nauczania.

Konsultacje dla klas IV – VIII