Nasi nauczyciele w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach – konferencja „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”

W związku z 100 rocznicą wybuchu powstań śląskich Kuratorium Oświaty w Katowicach rozpoczęło liczne przedsięwzięcia mające na celu upamiętnienie tych ważnych wydarzeń w ramach Kampanii pod hasłem: To ziemia, na której rodzą się diamenty.” (św. Jan Paweł II).

8 października 2019 r. w Sali Sejmu Śląskiego, Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się konferencja „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…” (Maria Konopnicka). Rozpoczęła ona Kampanię, która będzie się składać z licznych przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do uczniów, nauczycieli i szkół województwa śląskiego. W konferencji wzięła również udział pani dyrektor mgr Jolanta Kmieć.

Konferencję uświetnił Chór nauczycielski „Laetitia Cantus” im. Małgorzaty Mandat-Kłos z Zabrza rozpoczynając pieśnią Marii Konopnickiej „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…”. Następnie po wystąpieniach zaproszonych gości, w pierwszej części spotkania zespół wykonał koncert. W repertuarze znalazły się pieśni powstańcze.

Pieśni w wykonaniu chóru przybliżyły uczestnikom konferencji klimat ważnych dla mieszkańców Śląska i Zagłębia wydarzeń sprzed 100 lat.

Chór nauczycielski „Laetitia Cantus” im. Małgorzaty Mandat-Kłos, który narodził się dziesięć lat temu w SP14 w Zabrzu, przybył na zaproszenie Śląskiego Kuratora Oświaty, z polecenia pana Michała Mazura – kierownika Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej (działającego przy Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie). Największą część chóru stanowią nauczycielki pracujące w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu. W chórze śpiewają również nauczycielki SP 6, SP 15, SP 26 oraz Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Zabrzu. W latach 2012 – 2018 chórem dyrygowała nauczycielka SP14 śp. Małgorzata Mandat – Kłos.

Występ zespołu cieszył się dużym uznaniem. Chórzystki i pani dyrygent – Jolanta Jońca otrzymały gratulacje i ogromne brawa. Ostatecznie padło stwierdzenie, że chór godnie zastąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Joanna Adamska i Anna Janik

Szerzej o konferencji na stronie: RELACJA Z KONFERENCJI I GALERIA ZDJĘĆ

zdjęcia: Barbara Knapik – pracownik Kuratorium Oświaty w Katowicach