Sukces ucznia klasy 8!

Gratulacje!

Sukces Ucznia Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Geografii🌍🕌🏦

Uczeń klasy VIII „c” Przemysław Nowakowski został jednocześnie finalistą i co ważniejsze laureatem tegoż konkursu, który składał się z trzech etapów. Finalista zgodnie z przepisami prawa oświatowego otrzymuje z geografii najwyższą możliwą ocenę na świadectwie. Laureaci ponadto przyjmowani są w pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadpodstawowych – co dla uczniów klas ósmych wydaje się być szczególnie istotne. Od 2022 roku – co ważne dla uczniów obecnych klas piątych – laureaci są ponadto zwolnieni z egzaminu po ósmej klasie z geografii, jeśli wybiorą geografię jako przedmiot egzaminacyjny.

więcej