Chiński hat-trick w 14-tce

W dniu 1 kwietnia 2019 roku Instytut Konfucjusza działający na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie ogłosił wyniki ogólnopolskiego konkursu pod tytułem „W krainie pand –
wiersze”. Celem konkursu było napisanie wiersza o Chinach, elementach chińskiego
krajobrazu lub motywach związanych z kulturą (np. pandach, smokach, herbacie,
lampionach,…).
Jak widać edukację geograficzną można prowadzić na różnych poziomach, za pomocą
różnorodnych metod i form pracy oraz aktywności międzyprzedmiotowych. Geografia świata,
w tym Azji oraz dotycząca „Państwa Środka” realizowana jest zgodnie z podstawą
programową nauczania geografii w klasie ósmej. Cieszy zatem fakt, że do tematyki geografii
różnych zakątków świata udaje się również zachęcić uczniów klas młodszych (5-7).
Do konkursu zgłoszono prace uczniów klas V-VIII. W kategorii klas VI-VIII uczniowie
naszej szkoły zajęli wszystkie 3 najważniejsze miejsca: uczeń klasy VII „d” miejsce I, uczeń
klasy VII „a” miejsce II, a uczeń klasy VI „a” miejsce III.
Jak widać panowie również potrafią pisać wiersze i to jak twierdzi jury konkursu:
„fenomenalne wiersze, które rozbawiły, wzruszyły i zachwyciły nasze jury”. Brawo i szczere
gratulacje!
Więcej o wynikach konkursu:https://www.facebook.com/instytutkonfucjusza/
Nauczyciel geografii i przyrody – Krzysztof Kawka