Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania – rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania  – rok szkolny 2015/2016

KLASY I-III

Edukacja wczesznoszkolna

klasa I

klasa II

klasa III

Język angielski

klasa I

klasa II

klasa III

Język francuski

Ogólne kryteria kl. I – III

klasa I

klasa II

klasa III

Religia

klasa I

klasa II

klasa III

KLASY IV-VI

j. polski

klasa IV

klasa V

klasa VI

matematyka

klasa IV

klasa V

klasa VI

Historia

klasa IV

klasa V

klasa VI

Przyroda

Muzyka

Ogólne Kryteria

klasa IV

klasa V

klasa VI

Plastyka

kryt.ocen.plast.IV-VI.15_16

Zajęcia techniczne

kryt.ocen.zaj.tech.VI.15_16

kryt.ocen.zaj.tech.V.15_16

kryt.ocen.zaj.tech.IV.15_16

Zajęcia komputerowe

kryt.ocen.zaj.komp.IV_VI.15_16

Religia

kl_4_katecheza_ocen.15_16

kl_5_katecheza_ocen.15_16

kl_6_katecheza_ocen.15_16

Język angielski

kryt.ocen.j.ang.IV.15_16

kryt.ocen.j.ang.V.15_16

kryt.ocen.j.ang.VI.15_16

Język francuski

og.kryt.ocen.j.franc.kl.4_6_15_16

kryt.ocen.j.fr.4

kryt.ocen.j.fr.5

Wychowanie do życia w rodzinie

WDZ.kryt.15_16doc