Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14

im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

ferie_2019 Jednocześnie chcemy Wam przypomnieć kilka prostych zasad, które sprzyjają bezpieczeństwu:

‼️ bądźcie widoczni na drodze i w jej pobliżu – noście drobne elementy odblaskowe na Waszych kurtkach, plecakach, paski odblaskowe wszyte w odzież;

‼️ pamiętajcie o telefonach alarmowych – europejski numer alarmowy: 112;

‼️ myślcie i przewidujcie konsekwencje swoich zachowań na stokach narciarskich, na wyciągach, w kolejkach do nich, na lodowiskach oraz w innych miejscach zabaw i odpoczynku;

‼️ przestrzegajcie poleceń osób obsługujących obiekty sportowe i zwracajcie uwagę na znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem;

‼️ nie wchodźcie na zamarznięte zbiorniki wodne, nigdy nie mamy pewności jakiej grubości jest lód;

‼️ na sankach zjeżdżajcie z górek w bezpiecznych, dozwolonych miejscach z dala od ulicy, zbiorników wodnych, rzek;

‼️ używajcie kasków chroniących głowę – na nartach, łyżwach.

Udanych ferii zimowych!

Zapisy uczniów do konkursu do 1 lutego 2019 roku (piątek) do godziny 14.35 u nauczyciela geografii.
Zakres treści: 
– czym jest recykling
– ilość wytwarzanych śmieci w naszym kraju
– segregacja śmieci – na czym polega
– czas rozkładu tworzyw sztucznych,
– jak korzystać z wody w gospodarstwie domowym,
– korzyści wynikające z segregacji śmieci,
– odpady a środowisko
– „dzikie” wysypisko
– co można odzyskać z telefonu komórkowego?
– energia odnawialna – rodzaje

Etap I: test wiedzy, odbywa się w szkole, warunkiem przejścia do etapu finałowego jest zdobycie 65% wymaganych punktów. Termin I etapu: 5 marca 2019 rok (wtorek)

Etap II – finałowy: w II etapie zadaniem uczniów będzie wykonanie przedmiotu codziennego użytku, do wykonania którego należy wykorzystać surowce wtórne. Rodzaje surowców i technika wykonania jest dowolna. Praca nie może być nigdzie wcześniej publikowana. na przygotowanie pracy uczniowie będą mieli czas do 20 marca 2019 r.. Termin II etapu: 20 marca 2019 roku w SP nr 20 w Zabrzu. 

Ważne: przystępując do konkursu uczeń ma obowiązek wręczenia nauczycielowi geografii zgody rodzica/ opiekuna na udział w konkursie. Zgody można odebrać od nauczyciela lub otrzymać je droga mailową.

Uwaga! Do 1 lutego trwają zapisy do trzeciej edycji miejskiego konkursu czytelniczego „KSIĄŻKOWE MOLE W NASZEJ SZKOLE”.

Zasady konkursu w skrócie – dwuosobowe drużyny ( dziecko + rodzic, babcia, dziadek, ciocia, wujek….. ) czytają trzy utwory Małgorzaty Musierowicz, zapoznają się z biografią autorki oraz cyklem Jeżycjada, a następnie rozwiązują wspólnie test konkursowy. Szczegóły konkursu w regulaminie. 

Wszystkie książkowe mole proszone są o szybkie zorganizowanie sobie drużyn oraz zgłoszenie swojego udziału w konkursie do 1 lutego 2019 r.  ( do p. Aleksandry Nocoń lub p. Bożeny Radomskiej ).

Pamiętajcie – książki nie gryzą, pochłaniają w całości!

 

Regulamin Miejskiego Konkursu Czytelniczego

„Książkowe mole w naszej szkole”

 

 1. Konkurs Książkowe mole w naszej szkole jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych na terenie miasta Zabrze.
 2. Konkurs odbywa się w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.
 1. Celem konkursu jest:
 • kształcenie wrażliwości na odbiór słowa pisanego;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne  wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie
 • zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania;
 • kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą;
 • właściwe zagospodarowanie wolnego czasu;
 • wspieranie rozwoju intelektualnego i moralnego dziecka;
 • rozwijanie wyobraźni;
 • pogłębianie więzi między rodzicami i dzieckiem;
 • propagowanie idei czytania wśród rodzin;
 • popularyzacja rodzinnego spędzania czasu wolnego.
 1. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:

I etap – pisemny w formie testu, który będzie się składał z dwóch części: 1 cz. to znajomość biografii autorki oraz cyklu „Jeżycjada”, 2 cz. – znajomość treści książek podanych w punkcie 11. Regulaminu.

II etap – ustny; drużyny zakwalifikowane do tego etapu będą odpowiadały ustnie na 12 pytań.

 1. Do konkursu może przystąpić drużyna dwuosobowa: uczeń wraz z jedną ( starszą od siebie ) osobą z rodziny ( np. mama, tata, babcia, dziadek, wujek, ciocia, starsza siostra lub brat, kuzyn, kuzynka ). Drużyna wspólnie rozwiązuje jeden arkusz konkursowy.
 2. Zasady oceniania: za każdą poprawną odpowiedź w I etapie konkursu drużyna otrzymuje punkty zgodnie z informacją umieszczoną przy zadaniu.

Do II etapu ( ustnego ) przechodzi 10 najlepszych drużyn.

W II etapie drużyny losują kolejno pytania, które podzielone są wg stopnia trudności – za 1pkt., 3 pkt. lub za 5 punktów.

Punkty z obu etapów sumują się. Jeżeli po zakończeniu etapu drugiego suma wszystkich punktów drużyn będzie jednakowa, zostaną przyznane miejsca równorzędne.

 1. Czas trwania konkursu ( I etapu ) – 60 minut.
 2. Konkurs odbywać się będzie w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej nr 14

z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu przy ul. Gdańskiej 10.

I etap konkursu ( część pisemna ) odbędzie się 15 marca 2019 r. o godz. 1700.

II etap ( część ustna ) zostanie przeprowadzony 29 marca 2019 r. o godz. 1700Wyniki etapu I oraz informacja o drużynach zakwalifikowanych do etapu II zostaną przekazane drogą mailową do 22 marca 2019 r.

 1. Swój udział w konkursie należy zgłosić, wypełniając formularz (załącznik nr 1) i przesyłając go e-mailem na adres b.radomska@sp14.zabrze.pl lub faxem pod numer 32 271 61 80  do dn. 1 lutego 2019 r. Szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę drużyn.
 2. Nagrody. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymają trzy najlepsze drużyny, przewidziane są również wyróżnienia oraz podziękowania dla nauczycieli.
 3. Zakres materiału obowiązujący do konkursu:
 • Małgorzata Musierowicz „Noelka”
 • Małgorzata Musierowicz „Pulpecja”
 • Małgorzata Musierowicz „Dziecko piątku”
 • Informacje dotyczące biografii Małgorzaty Musierowicz oraz cyklu „Jeżycjada”,

przede wszystkim strony internetowe:

 1. Wszelkich informacji udzielają osoby odpowiedzialne za organizację konkursu –
 1. Aleksandra Nocoń, p. Bożena Radomska
 1. Podanie danych w zgłoszeniu (załącznik nr 1) nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do wzięcia udziału              w konkursie.

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy kilka konkursów dla Uczniów naszej szkoły.  Zapraszamy do udziału :

 

1. 25 stycznia zapraszamy uczniów klas I-III do szkolnego etapu konkursu recytatorskiego „Zwierzęta w przyrodzie”. W ocenie recytatora będą brane pod uwagę: opanowanie tekstu, interpretacja słowa, wyraz artystyczny. Laureaci wezmą udział w konkursie na szczeblu miejskim 30 stycznia.

******************************************************

2. Zapraszamy do Szkolnego Konkursu Plastycznego „Zimowe origami” (dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych). Technika: origami, forma: półprzestrzenna, format: A3. Termin: do 31 stycznia. Zapraszamy.

*****************************************************

3. Zapraszamy do szkolnego konkursu ” Zima-ze starego coś nowego (upcycling). Wykonujemy pracę przestrzenną z surowców wtórnych. Technika i format: dowolne. Termin: do 1 lutego. Prace składamy u pań: Sonii Misiewicz i Moniki Milewskiej.

Matematyczny sukces ucznia klasy IV a

Uczeń klasy IV został laureatem w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym – Alfik Matematyczny, zajął III miejsce w województwie śląskim i tym samym wygrał tygodniowy pobyt na obozie naukowym. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Geograficzny sukces ogólnopolski uczennicy klasy VII „a”

W dniu dzisiejszym tj. 18 stycznia 2019 roku Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ogłosił wyniki ogólnopolskiego konkursu pod tytułem „Stroje chińskie”. Celem konkursu było przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej tradycyjny chiński ubiór z wybranej epoki lub stój wybranej mniejszości narodowej Chin.
Uczennica klasy VII „a” zajęła w kategorii klas VI-VIII w tym konkursie II miejsce w Polsce.
Więcej informacji znajduje się na stronie Instytutu http://www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_0hNdtYlrt1Z9/30304575/141781433 oraz na profilu Facebook Instytutu https://www.facebook.com/instytutkonfucjusza/posts/2391171270956805
Gratulacje sukcesu i podziękowania za udział w konkursie składa nauczyciel geografii Krzysztof Kawka.

Już po raz siódmy odbyły się w naszej szkole Zabrzańskie Dni Anioła pod patronatem Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki – Szulik organizowane przy współpracy z Fundacją „Nasza Trójka” działającą w ZSO nr 5. W ramach podjętych działań zorganizowano szkolny konkurs na kartkę świąteczną z motywem Anioła w trzech kategoriach: klasy I – III, IV – VI oraz VII – VIII. Przygotowane przez uczniów kartki zostały przekazane dwójce chorych dzieci: Bartkowi – uczniowi drugiej klasy naszej szkoły oraz Klaudii – dziewczynce ze Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowie hospitalizowanej w ŚCCS. Uczniowie przynosili również dary dla zwierząt dla schroniska w Wodzisławiu Śląskim i w Zabrzu. Dzieci dzieliły się również słodyczami, które przyniósł im św. Mikołaj. Słodkości powędrowały do podopiecznych świetlicy Providentia – Dom Opatrzności w Zabrzu prowadzonej przez Siostry Karmelitanki. Uwieńczeniem akcji był radosny Dzień Anioła – 17 grudnia, w którym wszystkie chętne dzieci przebrały się za aniołki. Wykonano pamiątkowe zdjęcie wszystkich aniołków, bo przecież tylko takie dzieci chodzą do naszej Czternastki. 😉 Z niecierpliwością czekamy na kolejne Aniołkowe Dni dziękując dziś tym wszystkim, którzy swoją ofiarnością przyczynili się do ich organizacji i sprawnego przebiegu.

Koordynatorki: Anna Janik, Zuzanna Słonina

16

Świąt białych, pachnących choinką,

skrzypiących śniegiem pod butami,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

pełnych niespodziewanych prezentów;

Świąt dających radość i odpoczynek,

oraz nadzieję na Nowy Rok 2019,

pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.

This gallery contains 17 photos.

PROTOKÓŁ ZE SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-KOMPUTEROWEGO

NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ – BOŻONARODZENIOWĄ
WYKONANĄ TECHNIKĄ KOMPUTEROWĄ

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się dnia 06.12.2018 r. w siedzibie szkoły.

Prace konkursowe podlegały ocenie jury w składzie:

 • mgr Joanna Adamska – nauczyciel plastyki, informatyki, techniki
 • mgr Ewa Czerwińska – nauczyciel informatyki, techniki
 • mgr Betina Pieczko – nauczyciel informatyki, techniki
 • mgr Anna Siedlecka – nauczyciel wspomagający
 • mgr Magdalena Rzymkowska – nauczyciel informatyki, nauczyciel wspomagający
 • mgr Tomasz Szywała – wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki.


kategoria
uczniów klas I

I miejsce – Jakubowska Jagoda z I d,

II miejsce – Zuzanna Biegańska z I a,

III miejsce – Emilia Mordzak z I c,

wyróżnienie: – Klaudia Lichacz z I c,

 

kategoria uczniów klas II – IV

 

I miejsce – Ksawery Siwik z IV b,

II miejsce – Judyta Gniozdorz z IV e,

III miejsce – Milena Trzewiczek z IV b,

wyróżnienia: – Paweł Demczuk z IV d,
– Bartosz Hąbek
z II b,


kategoria 
uczniów klas V – VI

I miejsce – Zofia Grochola z V d,

II miejsce – Sandra Wichłacz z VI c,

III miejsce – Natalia Winiarska z VI a,

wyróżnienia:

 • Weronika Długosz z VI a,
 • Paweł Wasilewski z V b,
 • Dawid Kołodziej z V a,
 • Jakub Drożdżal z VI c,
 • Dominika Placha z V b,

kategoria  uczniów klas VII – VIII

I miejsce

 • Agata Nowobilska z VII d,
 • Amelia Jakubowska z VII d,
 • Gracjan Pieczko z VII a,
 • Alicja Stopyra z VIII c,

wyróżnienia:

 • Mikołaj Wazia z VIII a,
 • Karol Marczuk z VIII d,
 • Justyna Paduch z VIII a,
 • Maksymilian Bieliński z VIII a,
 • Wojciech Szatanik z VII b.

Protokół powstał w dniu 14.12.2018 r. Wszystkim nagrodzonym uczniom wręczone zostaną dyplomy
i nagrody w grudniu 2018 lub styczniu 2019 roku. Stwierdza się, że konkurs został przeprowadzony zgodnie z regulaminem.