Szkolna aktywność fizyczna – ćwiczenia śródlekcyjne

Nasza szkoła bierze udział w konkursie „Szkolna aktywność fizyczna”, którego organizatorem jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Patronat nad tym konkursem objął Śląski Kurator Oświaty. Zapraszamy do obejrzenia filmiku, w którym główne role odgrywają uczniowie klasy 2 a.

https://sp14z-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/a_duraj_sp14_zabrze_pl/EdAgsKVBoRZCkRKsY9z8vlcBeIC7y_hSuTg-NkmrU4AXgA?e=N21bD4