Projekt „Szkoła eksperymentu”

W naszej szkole odbywają się zajęcia laboratoryjno-edukacyjne dla uczniów klas pierwszych pod nazwą „Szkoła eksperymentu”, w trakcie których zdobywają umiejętności i wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych.

Pierwsze zajęcia zatytułowane „Wielobarwna kolumna”rozpoczęły się od zaprezentowania szkła laboratoryjnego – probówek, pipet, statywów, zlewek. Zadaniem dzieci było przygotowanie pięciu roztworów cukru o różnych gęstościach. Tak otrzymane mieszaniny wody z cukrem zabarwiły bibułą i wlały za pomocą pipety do probówki uzyskując kolorową tęczę. Efekt wykonanego doświadczenia wywołał u wszystkich wielką radość!

Drugie spotkanie poświęcone było nauce mikroskopowania. Na początku zajęć dzieci dowiedziały się do czego służą optyczne części mikroskopu – okular i obiektywy oraz części mechaniczne: rewolwer, stolik, śruby makro- i mikrometryczne. Potem rozpoczęły zajęcia praktyczne – oświetliły pole widzenia mikroskopu i wybrany przez siebie preparat umieściły na stoliku. Najtrudniejsze okazało się znalezienie oraz wyostrzenie obrazu, ale i z tym zadaniem uczniowie dobrze sobie poradzili. Następnie przystąpili do mikroskopowania – obserwowali odnóża owadów i ich aparaty gębowe, pantofelki i inne organizmy należące do bezkręgowców. Zajęcia wzbudziły wiele emocji i zadowolenia.