Ogólnopolski Tydzień Kariery 2022

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2022 w Zabrzu, 27 października 2022 w Szkole Podstawowej Nr 14  odbył się KALEJDOSKOP LICEÓW U ADAMA.
Przybyły do naszej sali gimnastycznej prawie wszystkie zabrzańskie ogólniaki. Ich uczniowie wraz z nauczycielami zaprezentowali swoje szkoły, oferowane kierunki i profile kształcenia.
Nasi ósmoklasiści mieli okazję, aby zdobyć informacje o życiu szkoły, poznać ich specyfikę oraz  warunki rekrutacji.