Certyfikat dla naszej szkoły

We wrześniu r. szk. 2021 / 2022 nasza szkoła przystąpiła do wojewódzkiego projektu ogłoszonego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w 40 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”. W kolejnych miesiącach uczniowie starszych klas realizowali zadania związane z projektem. Brali udział w konkursach literackich, przeprowadzili wywiad ze świadkami wydarzeń. Obejrzeli wystawę poświęconą wprowadzeniu stanu wojennego oraz film pt. „Nie zabierajcie mamy„. Nauczyciele brali udział w konferencjach naukowych. W szkole powstał kącik patriotyczny poświęcony 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Nasze starania zostały uwieńczone zdobyciem certyfikatu.