Otwarcie boiska szkolnego

Dnia 2 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie boiska szkolnego. Przecięcia wstęgi dokonali pani Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, naczelnik Wydziału Oświaty pani Ewa Wolnica, radny Rady Miasta Zabrze pan Marian Rau, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów pan Leszek Szczygielski, przedstawiciele Rady Dzielnicy Skłodowskiej – Curie pan Marek Czajkowski oraz pani Małgorzata Sobczyk, przedstawicielka Rady Rodziców pani Katarzyna Sidor, kierownik administracji naszej szkoły pani Elżbieta Mądrzyńska oraz nasza pani Dyrektor Jolanta Kmieć.
Uroczyste otwarcie uświetniły pokazy sportowe i występy artystyczne naszej szkolnej młodzieży. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego uroczystego dnia.

zdjęcia: Anna Janik, Agnieszka Duraj