Nasza szkoła w projekcie „Europa i ja”

Od października w naszej szkole realizowany jest Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i ja”. Zadania projektowe będą koncentrować się wokół Francji. Projekt mają na celu pogłębić wiedzę na temat jej kultury, tradycji i historii. W projekcie znalazły się klasy: 2a (p. Bożena Paradysz – Adamus), 5b (p. Barbara Kamińska) oraz 5c (p. Anna Janik). Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Barbara Kamińska.

Zadanie z października obejmowało: zapoznanie uczniów z oficjalnymi i nieoficjalnymi symbolami Francji, poznanie nazw symboli Francji w języku francuskim oraz historii „Marsylianki” – hymnu Francji.