Ogólnopolski Tydzień Kariery 2021 (18 – 24.10. 2021)

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) odbywający się w tym roku pod hasłem:
 „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”, to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspomagania drogi każdego człowieka do edukacji, zawodu, pracy i kariery.

OTK 2021 odbywa się pod Honorowym Patronatem  Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Sektorowej Rady ds. Kompetencji Komunikacja Marketingowa. Patronat Honorowy nad XIII Edycją Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zabrzu objęła Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka-Szulik.

Koordynatorami działań w ramach OTK są: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.

Partnerami zaś: Wydział Oświaty UM w Zabrzu, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Zabrzu, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, Przedszkole Nr 12 w Zabrzu, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu, Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu  oraz PKO Bank Polski.

W imieniu organizatorów
Andrzej Kasperek – Koordynator OTK 2021 w Zabrzu

WSZYSTKIE INFORMACJE, PROGRAM ORAZ REGULAMINY KONKURSÓW
ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE – DORADZTWO ZAWODOWE.