Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Igrzyska Sportowe”

UWAGA! Konkurs jest dedykowany szkołom, które są członkami RESA – ogólnopolskiej sieci zrzeszającej placówki działające w szerokim zakresie na rzecz języka francuskiego.

 1. Konkurs organizowany jest przez PKOL (polski komitet olimpijski) i dział ds. Współpracy kulturalnej ambasady Francji.
 2. Uczniowie ilustrują Igrzyska Sportowe w formie rysunku lub kolażu. Każdy uczeń może wybrać jeden spośród czterech tematów przewodnich:
  – Paryż 2024,
  – Igrzyska Olimpijskie,
  – Sportowcy francuscy uczestniczący w Igrzyskach Olimpijskich,
  – Paraolimpiada.
 3. Prace uczniów muszą spełniać następujące warunki:
  – Prace muszą być wykonywane indywidualnie.
  – Rysunek lub kolaż może zawierać słowo lub krótkie zdania w języku francuskim.
  – Praca musi być oryginalna i realizowana pod kierunkiem nauczyciela.
 4. Prace wraz z wypełnioną zgodą należy przynosić do swojego nauczyciela j. francuskiego w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2021 r.
 5. W skład Jury wejdą członkowie PKOL i Instytutu Języka Francuskiego w Polsce.
 6. Obrady Jury odbędą się 16 listopada 2021 r.. Jury wybierze 20 laureatów i ogłosi wyniki 25 listopada 2021 r.
 7. Oryginalne prace laureatów muszą zostać odesłane do PKOL.
 8. Nagrodzone prace laureatów 2021 zostaną zamieszczone w publikacji pt. „Błyszczący sterowiec – Pierre de Coubertin o sporcie i olimpizmie”, która zostanie przetłumaczona na język francuski. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgodny na publikację nagrodzonej pracy we wspomnianej książce, jak również na stronie internetowe i w mediach społecznościowych Instytutu Francuskiego w Polsce.