„MISJA-WETERAN, SZANUJĘ I WSPIERAM” – PODZIĘKOWANIE

Świetlica szkolna otrzymała podziękowanie za udział w akcji „MISJA-WETERAN, SZANUJĘ I WSPIERAM”,
której celem było przesłanie naszym żołnierzom słów wsparcia i uznania w formie pocztówki, listu lub laurki.