29 Maja – Dzień Weterana

Klub 18 bpd „Dom Żołnierza” z Bielska-Białej zorganizował akcję, której hasłem przewodnim było
„MISJA WETERAN-SZANUJĘ I WSPIERAM.
Celem akcji było przesłanie słów wsparcia, uznania, podziękowania, docenienia w formie pocztówki, listu lub laurki.
Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej, z powodu nauczania zdalnego na terenie szkoły, pod opieką wychowawców świetlicy, wykonali mnóstwo różnorodnych, pięknych laurek dla naszych żołnierzy.