„Wspieranie przez przytulanie”

Nasi uczniowie, uczęszczający do świetlicy szkolnej, licznie i ochoczo wzięli udział w akcji, której celem było wykonanie kartki która „przytula”.
Do udziału w akcji zapraszali: „Dom Żołnierza” w Bielsku-Białej i Kubiszówka.