„Działaj z imPETem”

W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 nasza świetlica przyłączyła się do III edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół pt. „Działaj z iPETem”.
Kampania ma na celu edukację proekologiczną w zakresie prawidłowej segregacji opadów, ze szczególnym uwzględnieniem butelek PET oraz ich recyklingu.