im. Adama Mickiewicza w Zabrzu
Nasza szkoła otrzymała sprzęt (tablety) dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”