Pozyskanie grantu przez Miasto Zabrze w ramach projektu „Zdalna Szkoła”

Miasto Zabrze w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskało
grant na zakup sprzętu dla uczniów zabrzańskich szkół.