Życzenia wielkanocne

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,
kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa
pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,
zapala w sercach wierzących nadzieję i radość

św. Jan Paweł II

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzę zdrowia
i osobistego szczęścia. Zasiądźmy przy wielkanocnym stole
w atmosferze pojednania i wzajemnego zrozumienia, abyśmy w pełni potrafili czerpać siłę ze Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech podczas tych świątecznych dni w naszych sercach zagości miłość, radość i nigdy niegasnąca nadzieja.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 14
im. Adama Mickiewicza w Zabrzu.