im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

1. Początek roku szkolnego; 2 września 2019.

2. Zimowa przerwa świąteczna; 23- 31 grudnia 2019.

3. Ferie zimowe; 13 – 26 stycznia 2020.

4. Wiosenna przerwa świąteczna; 9 – 14 kwietnia 2020.

5. Egzamin klas VIII; 21 – 23 kwietnia 2020.

6. Zakończenie roku szkolnego ; 26 czerwca 2020.

7. Ferie letnie; 27 czerwca – 31 sierpnia.


 

Zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020


 SPOTKANIA Z RODZICAMI

1. Zebrania:

kl. I – III,

godz. 17:00 – 18:00 – wrzesień, grudzień, maj;

godz. 18:00 – 19:00 –  luty;

kl. IV – VIII,

godz. 17:00 – 18:00 –  wrzesień, luty;

godz.18:00 – 19:00 – grudzień, maj.

2. Konsultacje (godz. 17:30 – 19:00):

11.09.2019  – zebrania z rodzicami klasy I – III

12.09.2019  – zebrania z rodzicami klasy IV – VIII

16.09.2019 – zebranie rad oddziałowych,

06.11.2019 – konsultacje,

11.12.2019 – zebrania z rodzicami,

05.02.2020 – zebrania z rodzicami  (wyniki klasyfikacji śródrocznej),

25.03.2020 – konsultacje/ zebrania z rodzicami dla klas VIII,

18.05.2020 – zebrania z rodzicami.

 3. Dodatkowe konsultacje rodziców z nauczycielami organizuje wychowawca klasy.