z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Samorząd Szkolny

 

 

Uchwała nr 2/2016 Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi

 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

         Uchwałą Samorządu Uczniowskiego z dnia 20 czerwca 2016 roku, Rada Samorządu przyznała jedną z trzech statuetek „Absolwenta Roku 2016” uczennicą: Karolinie Skwarek, Małgorzacie Faleckiej, Aleksandrze Wiącek,
które ukończyły edukację w naszej szkole ze średnią ocen 5,9 i wzorowym zachowaniem.
Ponad to zdobywały czołowe miejsca w licznych konkursach.

sam

I znów rozpoczynamy bieg do Rady Samorządu Uczniowskiego 2015/2016!

Jak co roku, rozpoczyna się kampania wyborcza do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Ordynacja wyborcza

Radę Samorządu Uczniowskiego wybierali uczniowie klas III – VI. każdy uczeń mógł zaznaczyć na karcie do głosowania max. 3 nazwiska. Zaznaczenie większej ilości kandydatów na karcie do głosowanie powodowało nieważność oddanej karty.

Przebieg wyborów

Wybory rozpoczęły się o godz. 8:30 i zakończyły o godz. 13:00. Komisja wyborcza niezwłocznie rozpoczęła pracę nad liczeniem głosów i zakończyła liczenie o godz. 14:35.

 

Samorząd Uczniowski 2015/2016

 • Oliwia Kazior, klasa 6 a – przewodnicząca samorządu
 • Ziomek Marta, klasa 4 b – zastępca przewodniczącej
 • Amelia Przerwa, klasa 6 a – zastępca przewodniczącej

Poczet sztandarowy (opiekun: Anna Janik)

 • Adama Kołt, klasa 6b
 • Dominika Markowska, klasa 6b
 • Aleksandra Wiącek, klasa 6c

Sekcja informacyjno-plastyczna (opiekun: Katarzyna Kasprzyk, Joanna Polanek, Grażyna Rozciecha)

 • Długosz Bartłomiej z klasy 6a
 • Gryguć Zuzanna z klasy 5c
 • Kaflik Kamil z klasy 6b
 • Kazior Oliwia z klasy 6a
 • Maćkowska Agata z klasy 5b
 • Przerwa Amelia z klasy 6a
 • Rudzka Otylia z klasy 5b
 • Skwarek Karolina z klasy 6c – lider sekcji
 • Witkowski Szymon z klasy 6d
 • Woźniak Witold z klasy 4d

Sekcja rozrywkowa (opiekun: Tomasz Hanusek, Dariusz Nowak, Ewa Czerwińska)

 • Bajer Wiktoria z klasy 6c
 • Bałdys Patrycja z klasy 5c
 • Banaszkiewicz Filip z klasy 4d
 • Białas Krzysztof z klasy 6a
 • Borek Adam z klasy 4a
 • Doroba Mikołaj z klasy 4a
 • Dziedzic Angelika z klasy 6d
 • Janiszewska Julia z klasy 6c
 • Leszek Weronika z klasy 6d
 • Saternus Maciej z klasy 4d
 • Śliwa Adam z klasy 5c
 • Tymków Olimpia z klasy 6c – lider sekcji
 • Urban Szymon z klasy 5c
 • Wilczak Wiktoria z klasy 5c
 • Ziomek Marta z klasy 4b

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 • mgr Anna Janik – główny opiekun samorządu uczniowskiego, opiekun aktywu samorządu

Opiekunowie samorządu klas I-III

 • mgr Jolanta Rudzińska-Moczygemba – lider opiekunów
 • mgr Marzanna Kozak
 • mgr Zofia Porwolik
 • mgr Agata Kik
 • mgr Katarzyna Tenerowicz

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI

 • mgr Tomasz Hanusek – lider opiekunów, opiekun sekcji rozrywkowej
 • mgr Dariusz Nowak – opiekun sekcji rozrywkowej
 • mgr Katarzyna Kasprzyk – opiekun sekcji informacyjno-plastycznej
 • mgr Joanna Polanek – opiekun sekcji informacyjno-plastycznej
 • mgr Grażyna Rozciecha – opiekun sekcji informacyjno-plastycznej

Opiekun strony internetowej

 • mgr inż Ewa Czerwińska

Roku 2015/16

Przedstawiamy dziesiątkę uczniów, którzy ukończyli rok szkolny lub semestr z najlepszymi wynikami nauki. Złotą Dziesiątkę tworzą uczniowie, którzy na koniec I półrocza lub na koniec roku szkolnego uzyskali najwyższe w szkole średnie ocen ze wszystkich przedmiotów oraz otrzymali wzorową ocenę za zachowanie. W przypadku, gdy dwoje lub więcej uczniów ma taką samą średnią, a miejsce w Złotej Dziesiątce pozostaje tylko jedno, komisja weryfikacyjna bierze pod uwagę przedmioty, z których dany uczeń otrzymał najwyższe oceny. Pierwszeństwo ma wówczas ten uczeń, który zdobył wyższe oceny z przedmiotów wiodących. Gratulujemy wyróżnionym Uczniom!

 • Szymon Sekula z klasy VId,
 • Dominika Maruszczyk z klasy VId,
 • Karolina Skwarek z klasy VIc,
 • Aleksandra Wiącek z klasy VIc,
 • Falecka Małgorzata z klasy VIa,
 • Krzysztof Białas z klasy VIa,
 • Przemysław Nowakowski z klasy Vc,
 • Alicja Peciak z klasy Vc,
 • Wiktoria Wilczak z klasy Vc,
 • Paulina Polk z klasy IVa,