z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Projekty i innowacje

Szanowni Rodzice!

W dniu 21 marca 2018r. w godzinach 17:00-17:25

psycholog szkolny, Pan Tomasz Batruch

zaprasza na prelekcję

„Jak zachęcić moje dziecko do nauki?”

Prelekcja odbędzie się na pół godziny przed konsultacjami w sali nr 309 (II piętro).

Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja Szkoły i Psycholog szkolny

Dnia 11 października br. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla klas I – III

o zdrowiu pt: „ŻYJMY ZDROWO NA SPORTOWO – MOJA ULUBIONA DYSCYPLINA SPORTOWA”.

4

Dnia 6 października br. odbyły się w klasach pierwszych pogadanki na temat

zdrowotnego odżywiania i aktywności sportowej.

 Uczniowie zapoznali się z piramidą żywieniową dla dzieci,

co zjadamy zdrowego, a co niezdrowego.

Jaki jest wpływ niezdrowego odżywiania.

Na koniec spotkania uczniowie otrzymali karty pracy (kolorowanki) do wykonania.

Dnia 29 września br. odbyła się prelekcja w gabinecie higienistki szkolnej pod tytułem „Zdrowie śniadanie”.

Z każdych klas wydelegowano troje uczniów do udziału w prelekcji.

Omawiane były zasady zdrowego żywienia dzieci w wielu szkolnym na przykładzie piramidy żywieniowej.

Uczniowie klasy IV b realizując projekt językowy w roku szkolnym 2015/16 zaprezentowali swoich najbliższych.

Prezentujemy wybrane prace i życzymy miłego czytania. Opiekunowie: Marcelina Strąk, Karolina Jarzmik i Joanna Polanek

Our students from class 4c participated in a languale project about their families.

We are happy to present some of our works that were done during lessons. Have a nice reading!! teachers: Strąk, Jarzmik, Polanek

 ZOBACZ FAMILY ALBUM

Już od 6 lat opiekunowie Samorządu Szkolnego klas I – III podejmują działania promujące zdrowie poprzez udział uczniów w klasowych, szkolnych, miejskich i ogólnopolskich akcjach, konkursach, projektach i programach, np. „Mamo, Tato, wolę wodę”, „Śniadanie daje moc”, „Zdrowe drugie śniadanie”, „Zdrowo jem, więcej wiem”.

zdrowienitrudne

W roku szkolnym 2015/2016 wychowawcy wraz z uczniami klas: Ic, Id, Ie i II b podjęli decyzję o przystąpieniu do programu edukacyjnego promującego zdrowy styl życia. Jest to program “ZDROWE – NIETRUDNE” przygotowany przez Firmę KUPIEC wraz z Wydawnictwem MAC Edukacja.
Cele programu “Zdrowe – nietrudne””
Zdrowe odżywianie jest łatwe jak dodawanie – wystarczy zsumować dobre chęci i odrobinę wiedzy.

Continue reading