z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Iwona Niestrój

W sobotę 26 maja uczniowie klasy IVd udali się na spacer po Zabrzu, by poznać drzewa, które ze względu na szczególne walory przyrodnicze, kulturowe, historyczne oraz estetyczne stały się pomnikami przyrody. W ten sposób dzieci włączyły się w realizację szkolnego projektu ekologicznego „Drzewo najlepszym przyjacielem człowieka”.

Pod opieką pani Elżbiety Mądrzyńskiej – autorki projektu, pani Agnieszki Duraj i Teresy Mnich dotarły do miejsc, w których rosną stuletnie platany klonolistne, okazała leszczyna turecka oraz piękny tulipanowiec. Pod czujnym okiem pani Agnieszki udzielającej fachowych wskazówek dotyczących fotografowania drzew wykonały mnóstwo zdjęć. Niektóre z nich z pewnością staną się pracami konkursowymi. Szczegóły dotyczące konkursu fotograficznego (termin oddawania prac, sposób opisu, format) zostaną podane do dnia 14 czerwca 2018 roku. Autorzy najpiękniejszych prac otrzymają nagrody.

IMG_3311  IMG_3330 IMG_3337 IMG_3364    102 087 036 041

Nasza szkoła przystąpiła do projektu ” Extra szkolna stołówka z Delmą Extra”, w którym można wygrać remont stołówki szkolnej,  głosujący może oddać codziennie jeden głos na stronie internetowej www.extrastolowki.pl poprzez kliknięcie przycisku „zagłosuj „, a dodatkowo rejestrując paragon potwierdzający zakup produktów Delma. Zdobywamy wówczas dodatkowo 20 głosów. Zachęcamy wszystkich do głosowania.
https://www.extrastolowki.pl/school/104

Zgłoś szkołę i głosuj, żeby pomóc jej wygrać Extra Stołówkę o wartości 30 000 zł! Zgłoszenia i głosowanie na delma.pl
EXTRASTOLOWKI.PL

This gallery contains 16 photos.

Jako, że najszybciej i najłatwiej uczymy się poprzez doświadczenie, chętni uczniowie klas VII w dniach 26 stycznia i 28 lutego br po raz kolejny wzięli udział  w zajęciach laboratoryjnych w Katowicach.
Tym razem tematyka zajęć  obejmowała: „Typy reakcji chemicznych” i „Metale mniej i bardziej aktywne”. Uczniowie samodzielnie przeprowadzali doświadczenia według otrzymanych wcześniej instrukcji, uzupełniali karty pracy o obserwacje i wnioski z przeprowadzanych doświadczeń. Wykonywane przez nich doświadczenia były bardzo efektowne i często wybuchowe.

Były to już niestety ostanie zajęcia w tym roku szkolnym. Już teraz zapraszam wszystkich chętnych  we wrześniu, na wyjazd do Pałacu Młodzieży w Katowicach, na kolejne spotkanie w „zaczarowanym świecie chemii”.

Nauczyciel chemii Beata Iłczyk-Kroworz

IMG_20180126_141909 IMG_20180126_135855 IMG_20180126_135420 IMG_20180126_132757 IMG_20180126_131006 IMG_20180126_130255 29356891_1654103098000570_9210790918003621888_o 29261659_1654103241333889_6917830061898858496_o 29261365_1654102841333929_6193740009342763008_o 29261195_1654102658000614_6464767284832370688_o 29258592_1654104964667050_4323425367051206656_o 29258302_1654105458000334_5502903655176601600_o 29258081_1654105544666992_2737471296722960384_o 29257955_1654104754667071_5236173623315660800_o 29249680_1654105504666996_5124316096354058240_o 29249515_1654105671333646_5305607426127429632_o

Ciekawa lekcja? Okazuje się, że jest to możliwe. Wystarczy tylko trochę ognia i poczucia humoru.
  W dniu 26 lutego br 91 uczniów klas VI i VII miała okazję uczestniczyć w tzw. ,,Dniu
chemicznym" przygotowanym przez Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu. Centrum Chemii
w Małej Skali, a właściwie Centrum  techniki eksperymentu w małej skali  to zespół naukowo –
dydaktyczny związany z uczelnią wyższą zajmujący się popularyzacją chemii i dydaktyki chemii.
Na początku uczniowie odbyli dwugodzinne zajęcia laboratoryjne, pracując w parach na
przygotowanych przez Centrum zestawach odczynników i wypełniając karty pracy. Praca metodą SSC
(Small Scale Chemistry, często określana jako mikrochemia) jest techniką wspomagającą
doświadczalne nauczanie chemii w szkołach i na uczelniach wyższych. Polega na pracy z niewielkimi
ilościami substancji, co zwiększa bezpieczeństwo eksperymentu, zmniejsza czas jego
przeprowadzenia i umożliwia dokładniejsze omówienie. Warsztaty z wykładowcami z SSC różnią się od
typowych zajęć laboratoryjnych także sposobem prowadzenia – pełnym humoru, anegdot i żartów.
Zwieńczeniem ,,Dnia chemicznego" był pokaz efektownych doświadczeń wabiących dźwiękiem
i barwą. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w ich przeprowadzeniu, bawiąc się przy tym wyśmienicie.
Mogli przeprowadzić m.in. wybuch, a wszystko pod czujnym okiem profesjonalistów – pracowników
Centrum Chemii -Krystiana Ogeniewskiego i Krzysztofa Warzochy.
  Należy podkreślić, że obaj panowie natychmiast zyskali sympatię uczniów, głównie dzięki charyzmie
i poczuciu humoru. Młodzi ludzie chętnie brali udział w zajęciach. Oby więcej takich lekcji.

Nauczyciel chemii
Beata Iłczyk-Kroworz
Nauczyciel biologii
Teresa Mnich

20180226_132137 (1024x576) 20180226_132110 (1024x576) 20180226_132106 (1024x576) 20180226_131833 (1024x576) 20180226_131637 (1024x576) 20180226_131722 (1024x576) 20180226_131833 20180226_131722 20180226_132137 20180226_132110 20180226_132106 20180226_131637

Uwaga! Jeszcze tylko do ferii zimowych trwają zapisy do drugiej edycji miejskiego konkursu czytelniczego „KSIĄŻKOWE MOLE W NASZEJ SZKOLE”.

Zasady konkursu w skrócie – dwuosobowe drużyny ( dziecko + rodzic, babcia, dziadek, ciocia, wujek….. ) czytają trzy utwory Małgorzaty Musierowicz, zapoznają się z biografią autorki oraz cyklem Jeżycjada, a następnie rozwiązują wspólnie test konkursowy. I etap konkursu odbędzie się w naszej szkole 2 marca 2018 r. o godz. 1700. Szczegóły konkursu w regulaminie.

Wszystkie książkowe mole proszone są o szybkie zorganizowanie sobie drużyn oraz zgłoszenie swojego udziału w konkursie do 26 stycznia 2018 r. ( do p. Bożeny Radomskiej ).

Pamiętajcie – książki nie gryzą, pochłaniają w całości!

Regulamin Miejskiego Konkursu Czytelniczego

Książkowe mole w naszej szkole”

 1. Konkurs „Książkowe mole w naszej szkole” jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych na terenie miasta Zabrze.
 2. Konkurs odbywa się w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.
 3. Celem konkursu jest:

  • kształcenie wrażliwości na odbiór słowa pisanego;

  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne

wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie;

  • zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania;

  • kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą;

  • właściwe zagospodarowanie wolnego czasu;

  • wspieranie rozwoju intelektualnego i moralnego dziecka;

  • rozwijanie wyobraźni;

  • pogłębianie więzi między rodzicami i dzieckiem;

  • propagowanie idei czytania wśród rodzin;

  • popularyzacja rodzinnego spędzania czasu wolnego.

 1. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:

I etap – pisemny w formie testu, który będzie się składał z dwóch części: 1 cz. to znajomość biografii autorki oraz cyklu „Jeżycjada”, 2 cz. – znajomość treści książek podanych w punkcie 12. Regulaminu.

II etap – ustny; drużyny zakwalifikowane do tego etapu będą odpowiadały ustnie na 12 pytań.

 1. Do konkursu może przystąpić drużyna dwuosobowa: uczeń wraz z jedną ( starszą od siebie ) osobą z rodziny ( np. mama, tata, babcia, dziadek, wujek, ciocia, starsza siostra lub brat, kuzyn, kuzynka ). Drużyna wspólnie rozwiązuje jeden arkusz konkursowy.

 2. Zasady oceniania: za każdą poprawną odpowiedź w I etapie konkursu drużyna otrzymuje punkty zgodnie z informacją umieszczoną przy zadaniu.

Do II etapu ( ustnego ) przechodzi 10 najlepszych drużyn

W II etapie drużyny losują kolejno pytania, które podzielone są wg stopnia trudności – za 1pkt., 3 pkt. lub za 5 punktów.

Punkty z obu etapów sumują się. Jeżeli po zakończeniu etapu drugiego suma wszystkich punktów drużyn będzie jednakowa, zostaną przyznane miejsca równorzędne.

 1. Czas trwania konkursu ( I etapu ) – 60 minut.

 2. Konkurs odbywać się będzie w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej nr 14

z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu przy ul. Gdańskiej 10.

I etap konkursu ( część pisemna ) odbędzie się 2 marca 2018 r. o godz. 1700.

II etap ( część ustna ) zostanie przeprowadzony 16 marca 2018 r. o godz. 1700. Wyniki etapu I oraz informacja o drużynach zakwalifikowanych do etapu II zostaną przekazane drogą mailową do 9 marca 2018 r.

 1. Swój udział w konkursie należy zgłosić, wypełniając formularz (załącznik nr 1) i przesyłając go e-mailem na adres bozena_p@poczta.onet.pl lub faxem pod numer 32 271 61 80 do dn. 26 stycznia 2018 r. Szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę drużyn.

 2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie wizerunku oraz danych osobowych ( imię, nazwisko, szkoła ) uczestników na stronie internetowej szkoły organizującej konkurs oraz na jej portalu społecznościowym.

 3. Nagrody. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymają trzy najlepsze drużyny, przewidziane są również wyróżnienia oraz podziękowania dla nauczycieli.

 4. Zakres materiału obowiązujący do konkursu:

 • Małgorzata Musierowicz „Ida sierpniowa”

 • Małgorzata Musierowicz „Opium w rosole”

 • Małgorzata Musierowicz „Brulion Bebe B.”

 • Informacje dotyczące biografii Małgorzaty Musierowicz oraz cyklu „Jeżycjada”,

przede wszystkim strony internetowe:

 1. Wszelkich informacji udziela organizatorka konkursu – p. Bożena Radomska

Załącznik nr 1.

Zgłoszenie uczestnictwa w Miejskim Konkursie Czytelniczym Książkowe mole w naszej szkole:

Drużyna Imię i nazwisko ucznia, klasa:

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby dorosłej, stopień pokrewieństwa:

…………………………………………………………………………..

Nazwa i adres szkoły,

tel. kontaktowy, e – mail

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna,

e-mail

…………………………………………………………………………

Dzień Bezpiecznego Internetu „Cybernauci 2018”

Regulamin konkursu rodzinnego dla uczniów klas I-III

CYBERNAUTEK”

Zadanie konkursowe: należy wykonać „Cybernautka” – maskotkę, która będzie stanowić logo Dni Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu.

Adresaci konkursu: uczniowie klas I-III wraz z rodzinami, jest to konkurs indywidualny, każdy uczeń może oddać tylko jedną pracę.

Cele konkursu:

– promowanie zasad bezpiecznego oraz świadomego korzystania z Internetu,

– pobudzenie i rozwój inwencji twórczej dzieci,

– kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

Kryteria oceny prac:

– zgodność z tematem,

– estetyka i trwałość wykonania,

– oryginalność/ pomysłowość.

Technika i materiały: dowolne, ale żaden z elementów maskotki nie może brudzić i odpadać.

Format: dowolny.

Termin oddania: do dnia 24 stycznia 2018 roku, do godz. 11.00 u Pani mgr Moniki Milewskiej (sala 106 lub pokój nauczycielski) lub u Pani mgr Katarzyny Kasprzyk (sala 106 lub pokój nauczycielski).

Oznakowanie pracy: do pracy należy dołączyć metryczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko ucznia, klasa, nauczyciel opiekun; metryczka musi być tak przymocowana do maskotki, aby jej nie zniszczyła (np. przywiązana sznurkiem).

Wyniki konkursu: wyniki zostaną ogłoszone do dnia 26 stycznia 2018 roku na stronie internetowej szkoły lub fanpage’u szkoły na portalu Facebook oraz na tablicy informacyjnej (przy pokoju nauczycielskim oraz przy wejściu do szkoły).

Uwagi: zastrzegamy, że nie oddajemy prac konkursowych, a prace te mogą zostać wykorzystane w dowolny sposób przez Szkołę Podstawową nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu w celach promujących szkołę.

Dzień Bezpiecznego Internetu „Cybernauci 2018”

Regulamin konkursu dla uczniów klas IV i V

MEGA CYBER KRZYŻÓWKA”

Zadanie konkursowe: należy wykonać „mega cyber krzyżówkę dywanową” – liczy się duży format krzyżówki, którą można położyć na podłodze i wspólnie z całą klasą rozwiązywać. Krzyżówka składać musi się z diagramu oraz zestawu pytań do krzyżówki, hasłem krzyżówki jest słowo „CYBERNAUCI” (jedna litera z hasła to jeden z wierszy krzyżówki – krzyżówka musi zawierać 10 różnych pytań). Pytania do krzyżówki obowiązkowo muszą być związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem w sieci.

Hasło krzyżówki: CYBERNAUCI

Adresaci konkursu: uczniowie klas IV-V – każda klasa wykonuje jedną, dużą krzyżówkę.

Cele konkursu:

– promowanie zasad bezpiecznego oraz świadomego korzystania z Internetu,

– pobudzenie i rozwój inwencji twórczej dzieci,

– rozbudzanie świadomości językowej, wyrabianie nawyku dbałości o kulture języka ojczystego na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, graficznym).

Kryteria oceny prac:

– estetyka i trwałość wykonania (krzyżówka nie może się rozpadać, być zabrudzona czy uszkodzona),

– oryginalność/ pomysłowość,

– poprawność ortograficzna, leksykalna, interpunkcyjna,

– spełnienie wymogów w zakresie minimalnego rozmiaru.

Technika, materiały: dowolne, ale żaden z elementów krzyżówki nie może odpadać.

Rozmiar: minimum 1m x 1 m.

Termin oddania: do dnia 24 stycznia 2018 roku, do godz. 15.30 u Pana Krzysztofa Kawki (sala 308 lub w pokoju nauczycielskim)

Oznakowanie pracy: z tyłu pracy (diagramu krzyżówki oraz kartki z pytaniami do krzyżówki) należy podać klasę, która wykonała krzyżówkę oraz nauczyciela opiekuna.

Wyniki konkursu: wyniki zostaną ogłoszone do dnia 26 stycznia 2018 roku na stronie internetowej szkoły lub fanpage’u szkoły na portalu Facebook oraz na tablicy informacyjnej (przy pokoju nauczycielskim oraz przy wejściu do szkoły).

Uwagi:

– zastrzegamy, że nie oddajemy prac konkursowych, a prace te mogą zostać wykorzystane w dowolny sposób przez Szkołę Podstawową nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu w celach promujących szkołę.

– krzyżówki konkursowe będą rozwiązywane przez uczniów w miesiącu lutym 2018 r. na lekcjach wychowawczych (Jury dla każdej klasy wylosuje inną krzyżówkę, klasa, która wykonała krzyżówkę, nie rozwiązuje jej).

Dzień Bezpiecznego Internetu „Cybernauci 2018”

Regulamin konkursu dla uczniów klas VI i VII

GŁOS CYBERNAUTY”

Zadanie konkursowe: należy zredagować i wykonać gazetę, która będzie ciekawym informatorem dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego surfowania w sieci/ Internecie.

Adresaci konkursu: uczniowie klas VI-VII – każda klasa wykonuje jedną gazetę, jest to konkurs klasowy.

Cele konkursu:

– promowanie zasad bezpiecznego oraz świadomego korzystania z Internetu,

– wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej uczestników,

– rozbudzanie świadomości językowej, wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka ojczystego na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, graficznym).

Kryteria oceny prac:

– estetyka wykonania,

– oryginalność/ pomysłowość,

– poprawność ortograficzna, leksykalna, interpunkcyjna,

– spełnienie wymogów w zakresie wymagań szczegółowych.

Wymagania szczegółowe:

– autorski tytuł gazety, stopka redakcyjna (wraz z danymi nauczyciela opiekuna),

– objętość minimum 4 strony (maszynopisu wraz z ilustracjami etc.),

– ilość artykułów – nieograniczona (mogą być krótkie, długie), w gazecie mogą znaleźć się rebusy, krzyżówki, humor, rysunki etc.,

– artykuły i inne elementy gazety musza być ciekawe i autorskie (nie mogą być wcześniej gdziekolwiek publikowane)

Technika: maszynopis – artykuły, grafika komputerowa, ale może też być wykonana ręcznie np. szkic etc..

Termin oddania: do dnia 24 stycznia 2018 roku, do godz. 15.30 u Pana Krzysztofa Kawki (sala 308 lub w pokoju nauczycielskim)

Wyniki konkursu: wyniki zostaną ogłoszone do dnia 26 stycznia 2018 roku na stronie internetowej szkoły lub fanpage’u szkoły na portalu Facebook oraz na tablicy informacyjnej (przy pokoju nauczycielskim oraz przy wejściu do szkoły).

Uwagi:

– zastrzegamy, że nie oddajemy prac konkursowych, a prace te mogą zostać wykorzystane w dowolny sposób przez Szkołę Podstawową nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu w celach promujących szkołę.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 grudnia 2017 r. zawieszamy zbiórkę plastikowych nakrętek. Prosimy NIE przynosić korków do szkoły. Kolejna edycja akcji zostanie wznowiona wiosną. Serdecznie dziękujemy za Państwa dotychczasowe zaangażowanie w akcję.

 
— 

Anna Janik

121110090807060504030201SCCS_XII_201713

W dniach 27 listopada – 6 grudnia, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 brali czynny udział w VI Zabrzańskich Dniach Anioła organizowanych pod patronatem Prezydent m. Zabrze Małgorzaty Mańki – Szulik we współpracy z Fundacją „Nasza Trójka” działającą przy ZSO nr 11 w Zabrzu. Wśród licznych działań dobroczynnych organizowanych przez samorząd uczniowski SP14 znalazła się również akcja zbiórki funduszy na zakup książeczek dla małych pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Udział w akcji był dobrowolny, a duży, pozytywny odzew pozwolił na zebranie 483,57 zł. Zakupiono w sumie 64 książki, które zostały wręczone dzieciom 20 grudnia przez przedstawicielki społeczności uczniowskiej: Liliannę, Patrycję oraz Wiktorię z klasy VIIc. Cieszymy się ogromnie, że kolorowy świat ofiarowanych książeczek pozwolił dzieciom choć na moment przekroczyć granice wyobraźni i udać się w podróż do bajkowych krain pełen wróżek, elfów i samych dobrych duszków. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom oraz rodzicom za włączenie się w akcję.

Koordynatorki akcji – Anna Langner, Anna Janik

Dnia 7.12.2017r. w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski Poezja dziecięca”.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas I – III.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, komisja przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Magdalena Jegier I B

II miejsce – Maja Brożyna I C

II miejsce – Julia Tomanek I B

III miejsce – Wiktor Bień II B

Wyróżnienie: Oliwia Miszczak III A

Zuzanna Tymków II B