z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Iwona Niestrój

Jury konkursu 3 X 2018 roku oceniło prace uczniów przedstawiające fotografie różnych gatunków drzew. Wiele z nich prezentowało bardzo wysoki poziom artystyczny, a opisy zdjęć były bardzo ciekawe.

Komisja konkursowa w składzie: E.Mądrzyńska, A. Duraj i T. Mnich wyłoniła 5 laureatów:

Hanna R. kl. IV d

Aleksandra A. kl. V d

Stanisław S. kl. III a

Magdalena S. kl. V d

Lena B. kl. II c

Siedmiorgu uczniom przyznano wyróżnienia:

Miłosz J. kl. IV e

Judyta G. kl. IV e

Gracjan P.  kl. VII a

Antonina P. kl. III a

Marcel S. kl. II b

Jan Cz. kl. IV d

Julia T. kl. II b 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród. Odbędzie się ono niebawem, o czym wszystkich nagrodzonych poinformujemy.

Wybrane prace można obejrzeć na tablicy przed salą 301.

 

Zapraszamy uczniów klas I – VIII do wzięcia udziału w szkolnym konkursie fotograficznym

Drzewo najlepszym przyjacielem człowieka

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno oraz znaczenie drzew w życiu każdego człowieka oraz popularyzację fotografii o tematyce biologicznej.

  • uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu
  • fotografie formatu 13 cm x19,5 cm naklejone na kartkę wielkości A4 powinny przedstawiać różne gatunki drzewkażdą fotografię należy opisać uzasadniając wybór drzewa
  • do konkursu mogą zostać zgłoszone maksymalnie 3 fotografie autorskie, które nie zostały uprzednio nigdzie publikowane
  • udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny
  • prace należy składać do dnia 28.09.2018 r. u p. T. Mnich lub p. A. Duraj
  • komisja w składzie: p. E. Mądrzyńska, p. T. Mnich, p.A. Duraj wyłoni 5 zwycięzców, którzy otrzymają nagrody rzeczowe
  • rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 10.10.18 r.

Organizatorki konkursu: p. E. Mądrzyńska, p. T. Mnich, p.A. Duraj