Otwarcie boiska szkolnego

Dnia 2 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie boiska szkolnego. Przecięcia wstęgi dokonali pani Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, naczelnik Wydziału Oświaty pani Ewa Wolnica, radny Rady Miasta Zabrze pan Marian Rau, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów pan Leszek Szczygielski, przedstawiciele Rady Dzielnicy […]

Read more →