z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Zrób sobie gluta! Zrobię i Wiem!

Nauczyciel geografii i przyrody Pan Krzysztof Kawka zaprasza uczniów klas V-VII

na warsztaty naukowe.

Uczniowie sami przeprowadzą doświadczenia naukowe rozwijając umiejętności manualne

i poznawcze, a poszukując odpowiedzi na stawiane problemy naukowe

poszerzą swoją wiedzę dotyczącą otaczającego nas świata.

Eksperyment obrazować będzie proces przeprowadzania reakcji chemicznej,

w wyniku której powstaje glutowata substancja. Podczas zajęć dzieci poznają takie pojęcia,

jak molekuły, polimery i ciecz nienewtonowska

oraz obserwować będą jej właściwości w różnych warunkach.

Termin warsztatów: 09 czerwca 2018 roku, podczas pikniku środowiskowego.

Godzina: 11.30-12.30/ 13.00 (warsztaty mogą zakończyć się wcześniej lub później).

Miejsce: sala 308.

Prowadzący warsztaty: mgr Krzysztof Kawka – nauczyciel geografii i przyrody.

Początek zapisów: od dnia 21 maja 2018 r.

Ilość miejsc ograniczona (10 miejsc), o zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje nauczyciel prowadzący warsztaty. Zgłoszenia należy wysyłać przez dziennik elektroniczny – zgłoszenia dokonuje rodzic wysyłając wiadomość do nauczyciela prowadzącego. Uczeń, który zakwalifikuje się na warsztaty otrzyma kartę uczestnictwa w warsztatach. W przypadku wyczerpania puli miejsc, zostanie stworzona lista rezerwowych uczestników, którzy mogą wziąć udział w warsztatach w przypadku nieobecności zakwalifikowanej osoby.

Warunki dodatkowe: uczeń przynosi ochronne okulary (można takie kupić w sklepach internetowych), fartuch materiałowy (może być kuchenny), jednorazowe rękawiczki (rozmiar dobrany do dłoni dziecka (za duże/ za małe utrudnią wykonywanie doświadczenia), plastikowy, zamykany pojemnik – jeśli uczeń chce wziąć „gluta” do domu. Brak któregokolwiek z dodatkowych materiałów dyskwalifikuje uczestnika z udziału w warsztatach. Warsztaty zaczną się punktualnie, osoby spóźnione nie będą uczestniczyć w warsztatach.